1. ชุดทดสอบ I-Kit และเครื่อง I-reader พร้อมชุดน้ำยาทดสอบสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลเทคนิค

วิชาการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์

ติดต่อ : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศาลายา (ผู้พัฒนาชุดทดสอบ)

โทร. 02- 4419020 ต่อ 1301 โทรสาร 02- 4410479

2. สารโปแตสเซียมไอโอเดท สามารถซื้อได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

1. บริษัท เคมีเอเชีย จำกัด (คุณเกริกศักดิ์)

โทร. 02-2856341, 02-6798300 - 8, 02-2856344

2. บริษัท U&V Holding (Thailand) (คุณอรวรรณ)

โทร. 02-9507733 - 42, 081-8440189 โทรสาร. 02-9507427

3. บริษัท นิวเทรดซายด์ จำกัด (คุณทรงวุฒิ)

โทร. 02-9444945 - 6

4. บริษัท พรีเมี่ยมอินเตอร์เทรด จำกัด (คุณรังสรรค์)

โทร. 02-6758439, 081-837234

5. องค์การเภสัช (คุณวรรณภา)

โทร. 02-2038834 - 7, 081-3030142

 

ที่มา: สำนักโภชนาการ กรมอนามัย