ที่ตั้ง ชั้น 4 สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

รายชื่อ ชื่อเรื่อง เบอร์โทรศัพท์
นายวิมล ลิ้มสมวงศ์ การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 0-2590-7033
นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์ การขออนุญาตสถานที่ 0-2590-7214
นางกนกวรรณ พีระวงศ์ การกำกับดูแล กาเฝ้าระวัง และบทกำหนดโทษ 0-2590-7212
นายกริชเพชร ผรณจินดา การจัดทำฐานข้อมูล 0-2590-7297
นางสาวนงเยาว์ ประทีปจิตติ การประชุมชี้แจงกฎหมาย 0-2590-7183
นางสาวนฤมล ฉัตรสง่านางสาววรดา อ่ำบุญ การประชุมชี้แจงกฎหมาย และงานวิจัย 0-2590-71950-2590-7322
นายสายันต์ รวดเร็ว การเฝ้าระวัง การให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และการรณรงค์ 0-2590-7320
นางสาวพรพรรณ สุนทรธรรม การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 0-2590-73980-2591-8486